Rehabilitacja domowa

Jeśli dojazd do gabinetu jest obciążeniem i sprawia trudność wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom i oferujemy usługi rehabilitacyjne w domu pacjenta.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny, oraz skrócenie do minimum czasu unieruchomienia, usamodzielnienie chorego, szczególnie w zakresie czynności dnia codziennego, samoobsługi i lokomocji.